Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc xác nhận chuyển tiền để xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Số hiệu: 703-TC/TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Vũ Mộng Giao
Ngày ban hành: 04/03/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 703-TC/TCT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 703 TC/TCT NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 1997 VỀ VIỆC XÁC NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐỂ XỬ LÝ THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 533/KTTH ngày 30/1/1996 và Công văn 841/KTTH ngày 24/2/1996 của Chính phủ về việc triển khai Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đã có các công văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 và số 3655 TC/TCT ngày 16/10/1996 hướng dẫn xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu. Nay theo ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 745/CV-QLNH ngày 13/11/1996 về việc xác nhận chuyển tiền để áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính qui định thêm như sau: Đối với các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã đủ điều kiện được xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt theo hướng dẫn tại các Công văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 và số 3655 TC/TCT ngày 16/10/1996 của Bộ Tài chính, nhưng L/C hoặc các chứng từ thanh toán tại các ngân hàng ngoài lãnh thổ Việt Nam không được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (hoặc đại diện của Ngân hàng nước ngoài đó tại Việt Nam) xác nhận, thì đơn vị có hàng nhập khẩu phải có văn bản cam kết L/C hoặc các chứng từ thanh toán đó là đúng và hợp lệ. Trên cơ sở văn bản cam kết của đơn vị, cơ quan Hải quan kiểm tra hồ sơ nhập khẩu để xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt theo thẩm quyền và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu, mọi quy định khác vẫn thực hiện theo tinh thần công văn số 756 TC/TCT ngày 11/3/1996 và số 3655 TC/TCT ngày 16/10/1996. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc, các cơ quan đơn vị kịp thời báo cáo Bộ Tài chính xem xét giải quyết cụ thể.

 

Vũ Mộng Giao

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc xác nhận chuyển tiền để xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.960
DMCA.com Protection Status