Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3652/TCHQ-GSQL về cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3652/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 03/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3652/TCHQ-GSQL
V/v cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2007

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần kinh mậu Vĩnh Dụ.
Địa chỉ: 30.03, tháp C, Thuận Kiều Plaza, 190 Hồng Bàng, F15, Q5, TP.HCM

 

Trả lời công văn số 01/TCHQ/2007 ngày 22/6/2007 của Công ty cổ phần kinh mậu Vĩnh Dụ về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 1, Điều 2 và khoản 2 Điều 4 của Quy chế tạm thời về cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan cho doanh nghiệp (được ban hành kèm theo Quyết định số: 1952/QĐ/TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan) thì Công ty chưa đáp ứng được điều kiện để cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan, lý do là: Công ty có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng không có hoạt động xuất nhập khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động xuất nhập khẩu chủ yếu tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Móng Cái trực thuộc Cục Hải quan Quảng Ninh song Công ty lại không có Chi nhánh của Công ty tại Tỉnh Quảng Ninh.

2. Hiện nay, việc ưu tiên thủ tục hải quan theo quy chế quản lý rủi ro và quy chế tạm thời số 1952/QĐ-TCHQ ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan dẫn trên đang bộc lộ một số bất cập, chưa phù hợp cần phải sửa đổi. Tiếp thu kiến nghị của công ty, Tổng cục Hải quan đang hoàn tất văn bản để ban hành Quy chế mới về việc cấp thẻ ưu tiên.

Trân trọng sự hợp tác của Quý công ty.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Cục HQ: TP.HCM, Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3652/TCHQ-GSQL về cấp thẻ ưu tiên thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.778
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.189.171