Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3650/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 14/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3650/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế NK hàng tạm nhập, tái xuất

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2006

Kính gửi :

-Công ty ứng dụng công nghệ cao-bộ quốc phòng
(176 Đường Trường Chinh, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội)
-Cục hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 314/CV ngày 07/8/2006 của Công ty ứng dụng Công nghệ cao-Bộ Quốc phòng thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập, tái xuất 02 xe ôtô tải phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Bộ Quốc phòng; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Căn cứ ý kiến của Bộ Tổng tham mưu – Quân đội nhân dân Việt Nam tại công văn số 284/QĐ-TM ngày 22/3/2006 và Công văn số 2049/VP-BĐ ngày 3/5/2006 của Văn phòng Bộ Quốc phòng V/v thử nghiệm 02 xe ôtô vận tải quân sự do Tập đoàn xe tải hạng nặng (CNHTC) Trung Quốc sản xuất. Đây là xe ôtô tạm nhập, tái xuất của Bộ Quốc phòng để trưng bày sản phẩm, nghiên cứu sản xuất, không nhằm Mục đích kinh doanh.

Theo quy định tại Điểm 1, Điều 12, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, thì xe ôtô tải hạng nặng mới 100%, tay lái bên trái tạm nhập, tái xuất không nằm trong Danh Mục phải có Giấy phép của Bộ Thương mại, vì vậy chỉ cần làm thủ tục tạm nhập, tái xuất tại Hải quan cửa khẩu.

2- Về thuế nhập khẩu: Theo quy định tại Điểm 1, Mục I, Phần D Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng tạm nhập, tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, thiết bị, máy móc dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập – tái xuất để phục vụ công việc như Hội nghị, nghiên cứu khoa học trong thời hạn tối đa là 90 ngày được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Khi kết thúc công việc theo quy định của pháp luật thì hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất ra khỏi Việt Nam. Trường hợp không tái xuất thì phải truy thu đủ thuế theo quy định.

3- Về thuế giá trị gia tăng: Theo hướng dẫn tại Điểm 22, Mục II, Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính thì hàng hóa tạm nhập, tái xuất thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cung ứng công nghệ cao và Cục Hải quan Lạng Sơn được biết, thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3650/TCHQ-KTTT ngày 14/08/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với hàng tạm nhập, tái xuất 02 xe ôtô tải phục vụ công tác trưng bày, giới thiệu sản phẩm của Bộ Quốc phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!