Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 365/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/01/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 365/TCHQ-KTTT
V/v Trả lời CV số 496/CHQCB-NV ngày 18/12/2002

Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng.

Trả lời công văn số 496/CHQCB-NV ngày 18/12/2003 của Cục hải quan tỉnh Cao Bằng V/v: thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư của dự án “xử lý thu bụi khí thải, cải thiện môi trường nâng cao năng suất lò đứng Xi măng Cao Bằng”; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích Đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10;

- Căn cứ công văn số 4298 TCT/CS ngày 14/11/2002 của Tổng cục Thuế v/v: Thủ tục thực hiện ưu đãi đầu tư (công văn này thay thế công văn số 803 TCT/CS ngày 20/2/2002 của Tổng cục thuế); Thì: Các cơ sở sản xuất kinh doanh có dự án được ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư trong nước nhập khẩu thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng (nằm trong dây chuyền công nghệ) thuộc loại trong nước chưa sản xuất được để tạo tài sản cố định hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ miễn thuế nhập khẩu phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho hưởng ưu đãi đầu tư chấp thuận và phải đăng ký với hải quan cửa khẩu để thực hiện.

Do vậy, trường hợp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư do UBND tỉnh Cao Bằng cấp sau ngày thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án nêu trên là không đủ điều kiện để được giải quyết miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại các văn bản dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng được biết, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN KT
VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 365/TCHQ-KTTT ngày 24/01/2003 ngày 24/01/2003 của Tổng cục Hải quan-Bộ Tài chính về việc trả lời CV số 496/CHQCB-NV ngày 18/12/2002

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.333

DMCA.com Protection Status
IP: 44.220.249.141
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!