Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3636/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Hưng
Ngày ban hành: 22/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 3636/TCHQ-KTTT
V/v gia hạn thời hạn nộp thuế

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 514/HQĐNg-NV ngày 13/05/2009 của Cục Hải quan TP Đà Nẵng báo cáo về việc gia hạn thời hạn nộp thuế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng căn cứ nội dung công văn số 3208/TCHQ-KTTT ngày 02/06/2009 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc gia hạn thời hạn nộp thuế để kiểm tra việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với 12 tờ khai nhập nguyên liệu, vật tư sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Associated Việt Nam và các trường hợp tương tự.

Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu thuộc 12 tờ khai nêu trên không thuộc đối tượng quy định tại điểm 1 công văn số 3208/TCHQ-KTTT nêu trên thì Cục Hải quan TP Đà Nẵng huỷ bỏ việc việc gia hạn thời hạn nộp thuế đối với các nguyên liệu, vật tư này. Đồng thời, tính lại tiền phạt chậm nộp thuế kể từ ngày quá thời hạn nộp thuế (quá thời hạn 275 ngày theo quy định) đến ngày thực xuất sản phẩm hoặc đến ngày thực nộp thuế (nếu ngày thực nộp thuế trước ngày thực xuất khẩu sản phẩm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3636/TCHQ-KTTT ngày 22/06/2009 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.177

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!