Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3634/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 17/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3634/TCT-DNK
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa
(1A- Nguyễn Thiện Thuật- Tp. Nha Trang)

Về nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Khánh Hòa nêu tại hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Đề nghị các dự án xây dựng công trình giao thông thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn ngân sách được áp dụng thuế suất 0% tương tự các dự án dùng vốn ODA? (Nhà nước không tự đánh thuế mình, giảm khó khăn cho doanh nghiệp khi nhà nước chậm thanh toán công trình).

Trả lời:

Theo qui định của Luật thuế GTGT thì các hàng hóa dịch vụ kinh doanh trong nước và nhập khẩu đều chịu thuế GTGT, bao gồm cả dự án thực hiện bằng nguồn vốn ODA. Riêng trường hợp dự án ODA không hoàn lại hoặc được NSNN cấp vốn nhưng không được bố trí vốn đối ứng để thanh toán thuế GTGT mới được hoàn thuế GTGT đầu vào (qui định tại Điểm 6, Mục I, Phần D, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT).

Vì vậy các dự án xây dựng giao thông thủy lợi sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ và nguồn vốn ngân sách không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT như trường hợp của dự án ODA nêu trên. Khi xác định giá xây dựng, chủ dự án phải xác định rõ giá chưa có thuế GTGT và khoản thuế GTGT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty được biết và đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Cục thuế tỉnh Khánh Hòa;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT, DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3634/TCT-DNK ngày 17/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.355

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.132.102
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!