Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3634/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin được hưởng ân hạn thuế

Số hiệu: 3634/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 11/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3634/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi :

-Cục hải quan Long An
-Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing TEXTILE
(Xã Nhật Chánh - huyện Bến Lức - tỉnh Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 855/HQLA-NV ngày 03/08/2006 của Cục Hải quan Long An và 73/06CV-VPCS ngày 01/8/2006 của Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile về việc đề nghị xin hưởng ân hạn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Xét đề nghị của Cục Hải quan Long An và của Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile, để tạo điều kiện giúp công ty giảm bớt được khó khăn, giãn được thời gian nộp thuế, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile được hưởng ân hạn thuế như doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về thuế nếu tại thời điểm mở tờ khai không có nợ thuế quá hạn 90 ngày (ngoài khoản nợ thuế truy thu 1,9 tỷ đồng đang chờ Tổng cục Hải quan trình Bộ Tài chính xem xét xóa nợ do nguyên nhân khách quan theo Thông tư số 06/1999/TTLT-BTC-TCHQ).

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An, Công ty TNHH Việt Nam Chung Shing Textile biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3634/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xin được hưởng ân hạn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.218
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213