Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3618/TCHQ-GSQL về đề án xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3618/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3618/TCHQ-GSQL
V/v: Đề án xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 859/HQĐN-VP ngày 19/06/2007 của Cục Hải quan đề nghị triển khai đề án xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung của Chi cục Hải quan Bình Thuận - tỉnh Bình Thuận, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Tổng cục Hải quan chấp nhận đề nghị của Cục Hải quan tình Đồng Nai về kế hoạch lập đề án xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung tại tình Bình Thuận. Để đề án xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung tại tình Bình Thuận phù hợp với chủ trương chung của Tổng cục Hải quan, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai lưu ý một số nội dung khi lập dự án như sau:

a. Địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung phải gắn liền với Chi cục Hải quan Bình Thuận.

b. Phải nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, thuận tiện cho việc vận chuyển hàng hoá bằng container, xe tải…

2. Đề án xây dựng địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung phải có các nội dung chính như sau:

a. Đánh giá tình hình xuất nhập khẩu trên địa bàn, nhhu cầu hàng hoá xuất nhập khẩu phải kiếm tra thực tế từ nay cho đến năm 2010 và các năm tiếp theo để lập dự án xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung cho phù hợp.

b. Xác định nhu cầu trang bị các phương tiện kiểm tra, giám sát hàng hoá tại địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung như máy soi (soi cont, soi kiện hàng), camera, cân (cân ôtô, cân kiện hàng), công cụ để kiểm tra thực tế hàng hoá, thiết bị phục vụ việc lấy mẫu hàng hoá… Lập dự toán kinh phí cụ thể để trang bị các phương tiện trên.

c. Mô hình bãi kiểm tra thực tế hàng hoá: thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3429/TCHQ-KHTC ngày 25/08/2005.

3. Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai sớm hoàn thiện đề án xây dựng địa điểm trình Tổng cục để được xem xét, phê duyệt thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết và thực hiện

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- UBND tỉnh Bình Thuận;
- Website HQ ;
- Lưu VT, Vụ GSQL (02b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Nguyễn Ngọc Túc 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3618/TCHQ-GSQL về đề án xây dựng địa điểm kiểm tra tập trung do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.723
DMCA.com Protection Status