Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3598/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3598/TCHQ-KTTT
V/v: hoàn thuế hàng TN-TX

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 

 

  Kính gửi: -

- Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội
(Km 12-Q132-Phủ Diễn-Từ Liên-HN)
 - Cục Hải quan Lạng Sơn

Trả lời công văn số 873/CV-GĐ ngày 9/8/2005 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội về vướng mắc trong quá trình hoàn thuế 04 tổ bơm chìm xiên tạm nhập tại Hải quan Lạng Sơn đã tái xuất sang Lào tại Hải quan Hà Tĩnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Trường hợp 04 tổ máy bơm chìm xiên tạm nhập tại Hải quan Lạng Sơn đã tái xuất sang Lào tại Hải quan Hà Tĩnh của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội thuộc đối tượng được xét hoàn thuế (nếu đã nộp) theo Điểm 1.7 Mục I Phần E Thông tư 87/2005/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính.

- 04 tổ máy bơm chìm xiên nhập khẩu của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội thuộc dự án “Cung cấp, lắp đặt thiết bị bơm và thiết bị điện thuộc Dự án thủy lợi Đông Phô Sy – Lào” nằm trong khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam cho Chính phủ Lào. Vì vậy khi xét hoàn thuế nhập khẩu 04 tổ máy bơm chìm xiên tạm nhập – tái xuất trên đề nghị Cục Hải quan Lạng Sơn không yêu cầu Công ty cung cấp hợp đồng mua bán và chứng từ thanh toán giữa Công ty và Lào mà thay thế bằng hợp đồng giữa Công ty và Ban quản lý trung ương dự án thủy lợi (CPO) - Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, chứng từ thanh toán của CPO cho Công ty về lô hàng xuất khẩu (nếu đã thanh toán) hoặc văn bản xác nhận về việc sẽ thanh toán của CPO cho Công ty về lô hàng xuất khẩu (nếu chưa thanh toán).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội, Cục Hải quan Lạng Sơn biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2),KTTT (3)

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3598/TCHQ-KTTT ngày 05/09/2005 của Tổng cục Hải quan về vướng mắc trong quá trình hoàn thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.338

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!