Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3597/TCHQ-KTTT về trả lời khiếu nại giá tính thuế xe máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3597/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 20/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3597/TCHQ-KTTT
V/v: Trả lời khiếu nại giá tính thuế xe máy NK

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tỉnh Bình Định
- Xí nghiệp Tư doanh Đức Cường
(Số: 49 Hùng Vương – Pleiku – Gia Lai)

 

Trả lời công văn số: 37/CV-XNĐC ngày 31/3/2007 của Xí nghiệp tư doanh Đức Cường và công văn số: 509/HQBĐ-NV ngày 06/6/2007 của Cục Hải quan Bình Định về việc áp giá tính thuế lô hàng bộ linh kiện CKD xe máy nhãn hiệu YAMAHA CYGNUS model XC 125T nhập khẩu tại các tờ khai số: 467/NK/KD/QN ngày 31/12/2002; số: 468/NK/KD/QN ngày 31/12/2002. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo quyết định số: 164/2000/QĐ-BTC ngày 10/10/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; bảng giá ban hành kèm theo quyết định số: 848/2001/QĐ-TCHQ ngày 11/9/2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;

Căn cứ điểm a mục 1 công văn số: 3179/TCHQ-KTTT ngày 04/7/2003 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn áp giá tính thuế mặt hàng xe máy, bộ linh kiện xe máy đã được quy định giá tính thuế tại các bảng giá.

Yêu cầu Cục Hải quan Bình Định:

1. Căn cứ hồ sơ gốc lô hàng nhập khẩu, kết quả kiểm hóa hàng thực nhập và các chứng từ khác có liên quan đến nhãn hiệu xe, model xe, nếu có đủ cơ sở để xác định mặt hàng xe máy YAMAHA CYGNUS model XC 125T nhập khẩu tại 2 tờ khai nêu trên chính là xe Yamaha XC 125T thì áp giá tính thuế theo mức giá loại xe XC 125T và xe Yamaha XC 125T là 2 loại xe khác nhau thì áp giá tính thuế theo khung giá Yamaha loại khác quy định tại bảng giá.

2. Giải quyết dứt điểm khiếu nại của doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Xí nghiệp tư doanh Đức Cường biết và liên hệ với Cục Hải quan Bình Định giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
-Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


 

Đặng Thị Bình An

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3597/TCHQ-KTTT về trả lời khiếu nại giá tính thuế xe máy nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.917
DMCA.com Protection Status