Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3590/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 05/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3590/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2240/HQTP.GTT ngày 18/07/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 72 CV/ASC ngày 04/08/2005 của Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh v/v giá tính thuế mặt hàng ô tô do Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh thì hiện nay sổ sách kế toán của Công ty đã thất lạc, tuy nhiên toàn bộ các chứng từ gốc liên quan đến lô hàng ô tô nhập khẩu Công ty đều lưu giữ đầy đủ, Công ty cũng cam kết và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của toàn bộ chứng từ cung cấp cho cơ quan Hải quan.

Tiếp theo công văn số 1202/TCHQ-KTTT ngày 31/03/2005 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh căn cứ vào bộ chứng từ gốc và xác nhận của Ngân hàng do Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh cung cấp để xác định mức giá thực thanh toán đối với các lô hàng do Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh nhập khẩu nêu tại công văn số 1202/TCHQ-KTTT ngày 31/03/2005 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh được biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT(2), Vụ KTTT (3)

 

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3590/TCHQ-KTTT ngày 05/09/2005 của Tổng cục Hải quan về giá tính thuế mặt hàng ô tô do Công ty Đầu tư thương mại XNK An Sinh nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.365

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!