Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3569/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3569/TCHQ-KTTT
V/v: GTT máy photocopy nhập khẩu
của Công ty Cổ phần Siêu Thanh

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1700/HQTP-GTT ngày 03/6/2005 của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về việc xác định trị giá tính thuế các lô hàng máy photocopy của Công ty Cổ phần Siêu Thanh nhập khẩu. Về trường hợp này, Tổng cục có ý kiến như sau:

Về những vấn đề nghi vấn nêu tại công văn báo cáo của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các bộ phận thuộc Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh như Phòng Trị giá tính thuế, Phòng Kiểm tra sau thông quan, Phòng tham mưu chống buôn lậu và xử lý … và phối hợp với các cơ quan chức năng khác thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ những nghi vấn đã nêu về Công ty này.

Về phía Tổng cục, Tổng cục cũng đã cung cấp tài liệu do Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh gửi để các đơn vị có liên quan phối hợp với Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh làm rõ những vấn đề đã nêu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh được biết và triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo Tổng cục theo quy định.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục KTSTQ, ĐTCBL
- Lưu: VT, Vụ KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3569/TCHQ-KTTT ngày 01/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá tính thuế các lô hàng máy photocopy của Công ty Cổ phần Siêu Thanh nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.443

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!