Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3567/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3567/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2005

 

  Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
 - Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội 
(Số: 233B Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội)


Trả lời công văn số: 177/CV.KH-TT ngày 10/8/2005 của Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế lô hàng kem thoa da nhập khẩu tại tờ khai số: 25041/NKD-KV1 ngày 17/11/1999 sau khi có ý kiến kết luận của Thanh tra Bộ khoa học và công nghệ. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện tiếp điểm 3 công văn số: 197/TCHQ-KTTT ngày 17/01/2005, báo cáo về Tổng cục kèm theo ý kiến đề xuất giải quyết dứt điểm vụ việc trước ngày 15/9/2005.

2. Đề nghị Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội cung cấp ý kiến kết luận của Thanh tra Bộ khoa học & công nghệ về kết quả giám định đối với mặt hàng kem thoa da nhập khẩu tại tờ khai số: 25041/NKD-KV1 ngày 17/11/1999 để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và liên hệ với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3567/TCHQ-KTTT ngày 01/09/2005 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế lô hàng kem thoa da nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.158

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!