Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3565/TCHQ-KTTT ngày 03/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng nhập khẩu

Số hiệu: 3565/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3565/TCHQ-KTTT
V/v giải quyết nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng NK

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2004

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 701/HQLS-NV ngày 14/7/2004 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn về việc vướng mắc trong quá trình thu hồi nợ đọng thuế đối với doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 32/2002/TT/BTC ngày 10/4/2002 của Bộ Tài chính thì trường hợp doanh nghiệp nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN nhưng không còn khả năng nộp do sản xuất kinh doanh thua lỗ đang lâm vào tình trạng phải giải thể, phá sản thì được xem xét khoanh nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN. Thời gian khoanh nợ kể từ ngày xác định nợ cho tới khi doanh nghiệp giải thể, phá sản. Việc xem xét giải quyết khoanh nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN do Tổng cục Thuế thực hiện.

Tuy nhiên, đối với các trường hợp khoanh nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN ở khâu nhập khẩu, do cơ quan Hải quan theo dõi, Tổng cục đang nghiên cứu để báo cáo lãnh đạo Bộ giao việc xử lý các khoản nợ thuế XNK và nợ phạt chậm nộp thuế XNK cho cơ quan Hải quan. Sau khi Bộ quyết định chính thức về vấn đề này, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3565/TCHQ-KTTT ngày 03/08/2004 của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết nợ thuế, nợ phạt chậm nộp của các lô hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.883

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144