Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3561/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long – Chi nhánh Hà Nội

Số hiệu: 3561/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 08/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3561/TCHQ-KTTT
V/v: ân hạn thuế 

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2006 

Kính gửi: Tổng công ty thủy sản Hạ Long – chi nhánh Hà Nội
(557 đường Minh Khai – Hà Nội)

Trả lời công văn ngày 07 tháng 7 năm 2006 về việc ân hạn thuế của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long – Chi nhánh Hà Nội, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tra cứu trên hệ thống QLRR ngày 07/8/2006 tại Tổng cục Hải quan thì Tổng công ty Thủy sản Hạ Long – Chi nhánh Hà Nội (MST: 020014558802) không được ân hạn thuế vì hiện nay công ty còn nợ thuế quá hạn của 04 tờ khai 12379/NKD và 12376/NKD ngày 24/7/2006, 10889/NKD và 10888/NKD ngày 28/6/2006 tại Chi cục HQ cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực IV; tờ khai 12292/NKD, 12291/NKD ngày 23/6/2006 tại Cảng Vict (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

Như vậy để được ân hạn thuế, đề nghị Tổng công ty Thủy sản Hạ Long – Chi nhánh Hà Nội nộp ngay số nợ thuế quá hạn của 06 tờ khai trên và đáp ứng đúng các quy định tại Điểm 2.2 Mục III phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Thủy sản Hạ Long – Chi nhánh Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3561/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc ân hạn thuế của Tổng công ty Thủy sản Hạ Long – Chi nhánh Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.285

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209