Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 356/TCHQ-KTTT về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 356/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 20/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 356/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1579/HQĐNg-NV ngày 08/12/2009 của Cục Hải quan TP Đà Nẵng về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về các vướng mắc nêu tại công văn số 1147/HQĐNg-NV ngày 11/9/2009: Tổng cục Hải quan đã ghi nhận để Báo cáo Bộ Tài chính sửa đổi Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009.

2. Về các vướng mắc nêu tại công văn số 894/HQĐNg-NV ngày 31/7/2009:

Căn cứ quy định tại Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP.

Để được miễn thuế nhập khẩu, thì trước khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa, tạo tài sản cố định; doanh nghiệp phải đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan Hải quan cho cả Dự án đầu tư hoặc từng giai đoạn thực hiện Dự án, từng hạng mục công trình của Dự án với cơ quan Hải quan theo quy định tại Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007, Thông tư 79/2009/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Tổng cục Hải quan; Đề nghị Cục Hải quan TP Đà Nẵng hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Từ thời điểm Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 có hiệu lực thi hành: thì đối với trường hợp đăng ký tờ khai hải quan phát sinh trước ngày đăng ký Danh mục, đề nghị Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng đối chiếu quy định tại điểm b.3 khoản 2 Điều 102 Thông tư 79/2009/TT-BTC để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Đà Nẵng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT,  KTTT (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 356/TCHQ-KTTT về miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định của dự án đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.260
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116