Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3559/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Số hiệu: 3559/TCT-PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3559/TCT-PCCS
V/v: Chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 20/06/LDVH ngày 14/06/2006 và công văn số 28/07-06/LDVH ngày 2/8/2006 của Công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế về việc vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản d Điểm 1 Mục III phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định 4 Điều kiện cần thiết đối với hàng hóa xuất khẩu được khấu trừ/hoàn thuế GTGT là: Hợp đồng bán hàng hóa cho tổ chức cá nhân nước ngoài; Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu; Hàng hóa xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng; Hóa đơn GTGT bán hàng hóa cho nước ngoài.

Trường hợp Công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế xuất khẩu bơm, kim tiêm sang Campuchia đảm bảo đầy đủ hồ sơ theo quy định trên tuy nhiên giá trị lô hàng ghi trên chứng từ thanh toán trên giấy báo có của ngân hàng chênh lệch với giá trị ghi trên Tờ khai hải quan vì lý do Điều Khoản thanh toán đã cam kết trong hợp đồng. Để xác định tính phù hợp đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội tham chiếu Điểm 7 về Điều Khoản thanh toán của Hợp đồng số 02/VNHK-KVH/04 ngày 19/7/2004 ký giữa Công ty TNHH Kong Veng Heng – Campuchia và công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế, nếu các chứng từ thanh toán cho lô hàng xuất khẩu phù hợp với kết quả kiểm tra, cụ thể: hàng hóa thực tế xuất khẩu; số tiền thanh toán trên giấy báo có của hai lần thanh toán phù hợp với cam kết về Điều Khoản hợp đồng xuất khẩu đã được ký kết giữa hai bên Công ty TNHH Kong Veng Heng – Campuchia và Công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế với số hàng hóa thực tế đã xuất khẩu; Điều Khoản thanh toán trong hợp đồng có cam kết về việc thanh toán trước 20% giá trị lô hàng bằng hình thức TTR và thanh toán sau 80% giá trị hợp đồng bằng hình thức L/C cho Công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế phù hợp với giấy báo có của ngân hàng (có xác nhận của Công ty TNHH Kong Veng Heng – Campuchia) thì bộ hồ sơ trên đủ Điều kiện để giải quyết hoàn thuế GTGT theo quy định. Doanh thu xuất khẩu trong trường hợp này được xác định theo giấy báo có của hai lần thanh toán phù hợp với hợp đồng đã ký kết giữa Công ty TNHH Kong Veng Heng – Campuchia và Công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội biết và hướng dẫn Công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty liên doanh sản xuất bơm tiêu dùng một lần và dụng cụ y tế;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PCCS.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3559/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc về hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.323
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213