Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3559 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Số hiệu: 3559TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3559TCHQ/KTTT
V/v: khấu trừ thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam
(số 3/26 Đường Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội)
- Cục Hải quan Tp. Hà Nội
- Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số: 37/CV ngày 25/8/2005 của Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam về việc xin bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Tp. Hà Nội căn cứ Quyết định hoàn thuế nhập khẩu số: 66/QĐHT-HQGL ngày 19/8/2005; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng cục Hải quan về việc phối hợp và nợ thuế để tiến hành bù từ các khoản Công ty còn nợ thuế XNK tại đơn vị. Sau khi tiến hành bù trừ tại các quyết định khấu từ của Cục Hải quan Tp. Hà Nội nếu Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam vẫn còn thừa tiền thuế nhập khẩu, thì Cục Hải quan Tp. Hà Nội xác nhận số thuế nhập khẩu còn được hoàn gửi cơ quan Tp. Hải Phòng.

Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan Tp. Hà Nội và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty, để tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu vào đúng số thuế còn nợ thuế nhập khẩu, phù hợp với quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan Tp. Hà Nội để theo dõi và thanh khoản.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần phát triển thương mại Việt Nam biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Tp. Hải Phòng, Tp. Hà Nội để được giải quyết cụ thể.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (4b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3559 TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan Tp. Hà Nội về nộp thuế tại Cục Hải quan Tp. Hải Phòng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:
DMCA.com Protection Status