Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3553/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Ngự
Ngày ban hành: 26/07/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3553/TCHQ-GSQL
V/v: Theo dõi kế hoạch nhập khẩu hàng quản lý chuyên ngành thuốc lá

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2002

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời văn bản số 1562/CHQTP-NV ngày 19/7/2002 của Cục Hải quan TP.HCM về vấn đề nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 06/6/2002 Bộ Công nghiệp mới có công văn số 2109/CV-KHĐT thông báo kế hoạch  nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn thuốc lá năm 2002 cho các doanh nghiệp, nhưng lại bao gồm cả số lượng doanh nghiệp đã nhập khẩu từ đầu năm 2002. Do vậy từ nay, khi doanh nghiệp mang bản thông báo kế hoạch nhập khẩu của Bộ Công nghiệp đến làm thủ tục nhập khẩu, yêu cầu doanh nghiệp khai báo bằng văn bản về tên hàng và số lượng đã nhập khẩu (nếu có) từ 01/01/2002, làm thủ tục ở Hải quan cửa khẩu nào? số, ngày, tháng, năm tờ khai hàng nhập khẩu; nhập khẩu trực tiếp hay uỷ thác nhập khẩu cho doanh nghiệp nào? trên cơ sở đó đối chiếu với văn bản thông báo kế hoạch nhập khẩu của Bộ Công nghiệp cấp cho doanh nghiệp để lập phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại công văn 208/TCHQ-GSQL ngày 22/01/1996; tạm thời chấp nhận số lượng doanh nghiệp đã khai báo để ghi vào phiếu theo dõi trừ lùi, nếu sau khi trừ lùi vẫn còn lượng được nhập khẩu thì giải quyết cho doanh nghiệp làm thủ tục.

Nếu các tờ khai (theo doanh nghiệp khai báo) đã làm thủ tục nhập khẩu ở các cửa khẩu thuộc đơn vị mình thì tổ chức kiểm tra; Nếu các tờ khai đã làm thủ tục nhập khẩu ở các cửa khẩu thuộc địa bàn phụ trách của Cục Hải quan tỉnh, thành phố khác thì có văn bản trao đổi với Cục Hải quan tỉnh, thành phố đó để xác định việc khai báo của doanh nghiệp và có biện pháp xử lý (nếu khai báo sai).

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan TP.HCM biết và thực hiện./.

 

 

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT.CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3553/TCHQ-GSQL ngày 26/07/2002 ngày 26/07/2002 của Tổng cục Hải quan về việc theo dõi kế hoạch nhập khẩu hàng quản lý chuyên ngành thuốc lá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.503

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!