Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3543/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chứng từ nộp thuế để xét không thu thuế cho lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH CHITOWORLD

Số hiệu: 3543/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 07/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3543/TCHQ-KTTT
V/v: chứng từ thanh toán 

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2428/HQTP-NV ngày 21/7/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về vướng mắc chứng từ nộp thuế để xét không thu thuế (hoàn thuế) cho lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH CHITTOWORLD, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Trường hợp Công ty TNHH CHITOWORLD nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu sau đó ủy thác xuất khẩu sản phẩm qua Công ty TNHH VEX Việt Nam (Công ty TNHH VEX Việt Nam trực tiếp ký hợp đồng xuất khẩu) thì chứng từ thanh toán để xét hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là chứng từ của khách hàng nước ngoài thanh toán cho Công ty TNHH VEX Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3543/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc chứng từ nộp thuế để xét không thu thuế cho lô hàng nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty TNHH CHITOWORLD

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.071
DMCA.com Protection Status

IP: 34.229.119.29