Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3537/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3537/TCT-TNCN
V/v: Trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi :

Công ty Via
(Địa Chỉ: 37, Tôn Đức Thắng, Q1, Tp.HCM)

Về nội dung câu hỏi của Công ty VIA nêu tại Hội nghị đối thoại với DN về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi: Bao giờ mới cấp mã số thuế của cá nhân chịu thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao và được triển khai áp dụng như thế nào?

Trả lời:

Việc cấp mã số thuế cho cá nhân thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao đã được thực hiện từ năm 1998 theo Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 04/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Hiện nay, về thủ tục, hồ sơ đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 5, Mục I Thông tư số 80/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính và Điểm 2, Mục III, Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty VIA được biết và liên hệ với Cục thuế TP. HCM để được hướng dẫn thực hiện cụ thể./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế-BTC;
- Cục thuế TP. HCM;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT(2b), TNCN(2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3537/TCT-TNCN ngày 12/10/2005 của Tổng cục Thuế về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.457

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.116.27
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!