Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3536/TCHQ-GSQL về xử lý xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu của Công ty TNHH Lực Kỹ do Tổng ccụ Hải quan ban hành.

Số hiệu: 3536/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3536/TCHQ-GSQL
V/v: xử lý xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu của Công ty TNHH Lực Kỹ

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1560/HQTP-TMXL ngày 12 tháng 06 năm 2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xử lý ô tô đã qua sử dụng không đủ điều kiện nhập khẩu của Công ty TNHH Lực Kỹ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 3 Điều 10 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2006 của Chính phủ thì xe ô tô đã qua sử dụng quá 5 năm (tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu) không đủ điều kiện nhập khẩu chứ không phải là mặt hàng cấm nhập khẩu như cách hiểu của Hải quan Hồ Chí Minh. Vì vậy, căn cứ khoản 3 hoặc điểm b, khoản 4 nếu tang vật vi phạm có trị giá từ 50.000.0000đ trở lên và điểm c, khoản 8 Điều 15 Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/06/2004 của Chính phủ để xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty, không xử phạt theo điểm b, khoản 6 và điểm a, khoản 8 Điều 15 Nghị định số 138/2004/NĐ-CP ngày 17/06/2004 tại Quyết định số 86/QĐ-HQTP-HC ngày 24 tháng 05 năm 2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục tại công văn số 2159/TCHQ-GSQL ngày 18/04/2007.

3. Lưu ý Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh không gửi công văn tới Vụ Giám sát quản lý vì theo quy định Vụ Giám sát quản lý không có thẩm quyền chỉ đạo./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCHQ;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 
 

Nguyễn Ngọc Túc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3536/TCHQ-GSQL về xử lý xe ô tô không đủ điều kiện nhập khẩu của Công ty TNHH Lực Kỹ do Tổng ccụ Hải quan ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.954
DMCA.com Protection Status