Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3533/TCT-DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 12/10/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3533/TCT-DNNN
V/v: trả lời kiến nghị tại Hội nghị đối thoại DN

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2005

Kính gửi Công ty Insewmex Thành phố Hồ Chí Minh

Về nội dung câu hỏi của Công ty INSEWMEX nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu hỏi:

Chính sách (mức thuế GTGT) đối với các mặt hàng công cụ hỗ trợ như súng hơi cay, gậy điện, dùi cui cao su bán cho các lực lượng vũ trang như công an, bộ đội.

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điểm 19 - Mục II - Phần A – Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính và Phụ lục số 3 ban hành kèm theo Thông tư thì các loại vũ khí, khí tài như súng hơi cay, gậy điện, dùi cui do các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sản xuất, lắp ráp trong nước chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Trường hợp các đơn vị nhập khẩu các loại vũ khí, khí tài thuộc Danh mục hàng hóa nhập khẩu trong chỉ tiêu hạn ngạch nhập khẩu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; có giấy xác nhận hàng hóa nhập khẩu phục vụ quốc phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an cũng không thuộc diện chịu thuế GTGT. Các trường hợp khác áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chính sách thuế-BTC;
- Cục thuế TP.HCM;
- Ban PCCS, TTHT;
- Lưu: VT, DNNN(2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3533/TCT-DNNN ngày 12/10/2005 của Tổng cục Thuế về nội dung câu hỏi của Công ty INSEWMEX nêu tại Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp về lĩnh vực thuế và hải quan năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!