Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3519TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3519TCHQ/GSQL
V/v: phân loại đai quấn giảm béo

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần – sản xuất – Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Từ Liêm

Trả lời công văn số 254/CV ngày 9/8/2005 của công ty đề nghị Tổng cục xem xét lại việc áp mã mặt hàng đai quấn giảm béo dùng điện (sauna belt), thuộc tờ khai Hải quan số 16598/NKD/KV1 ngày 224/4/2005 tại Chi cục Hải quan Cảng khu vực I – Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được ban hành kèm theo quyết định 82/2003/QĐ-BTC ngày 13.6.2003 của Bộ Tài chính; Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa; Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2003 được ban hành kèm theo quyết định 110/2003/QĐ-BTC ngày 25.07.2003 của Bộ Tài chính; tham khảo bộ chú giải chi tiết của danh mục HS của WCO thì mặt hàng nhập khẩu đai quấn giảm béo dùng điện (sauna belt) là dụng cụ dùng để luyện tập thể chất thuộc nhóm 9509, mã số 95069100.

Căn cứ Quyết định số 1711/TCHQ-QĐ-GSQL ngày 18/12/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong ngành Hải quan về việc thực hiện phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để được xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh
(để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3519TCHQ/GSQL ngày 31/08/2005 về việc áp mã mặt hàng đai quấn giảm béo dùng điện (sauna belt), do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.495

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!