Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3517/TCT-CS về việc điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 3517/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3517/TCT-CS
V/v điều kiện thanh toán qua NH đ/với hàng hóa XK.

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 2995/CT-KTT ngày 23/5/2008 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về điều kiện để áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu của Công ty dệt may 29/3 (nay là Công ty cổ phần dệt may 29.3), Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại công văn số 659/TCT-CS ngày 29/1/2008.

Riêng về việc thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, tại công văn số 1186/NHNN-QLNH ngày 1/11/2002 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam về thực hiện thanh toán tiền bán hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu qua ngân hàng hướng dẫn: “Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ cho bên xuất khẩu”. Căn cứ hướng dẫn nêu trên, nếu cá nhân ở nước ngoài là người đại diện hợp pháp cho bên nhập khẩu ở nước ngoài ký hợp đồng thương mại và chuyển tiền từ tài khoản của cá nhân đó tại ngân hàng nước ngoài sang ngân hàng của bên xuất khẩu tại Việt Nam để thanh toán tiền hàng thì việc thanh toán như trên đảm bảo điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng xuất khẩu để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Đà Nẵng được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế
- Ban HT, PC, TTTĐ
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3517/TCT-CS về việc điều kiện thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.981
DMCA.com Protection Status

IP: 54.221.147.93