Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3514/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3514/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi :

-Công ty TNHH Bắc Sơn
(194 phố Huế- Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 241/BS 05 ngày 5/7/2005 của Công ty TNHH Bắc Sơn xin giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo thu đủ thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001, ngày 30/3/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số: 1169/TCHQ-KTTT hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố giải tỏa cưỡng chế xuất, nhập khẩu và nộp thuế linh kiện xe hai bánh gắn máy bị truy thu năm 2001 (cho các doanh nghiệp còn nợ thuế truy thu).

Đề nghị Công ty thực hiện nộp thuế nhập khẩu hàng hóa và thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001 theo đúng chế độ quy định hiện hành tại thời điểm nhập khẩu hàng hóa và nội dung hướng dẫn tại công văn số 1169/TCHQ-KTTT nêu trên của Tổng cục Hải quan, để được giải tỏa cưỡng chế, thực hiện xuất, nhập khẩu hàng hóa.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty TNHH Bắc Sơn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VT, Vụ KTTT (3).

  

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3514/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2005 về việc giải tỏa cưỡng chế và nộp thuế nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy truy thu năm 2001 do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!