Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3505/TCHQ-KTTT về việc nhập khẩu thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3505/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 3505/TCHQ-KTTT
V/v NK thiết bị phục vụ NCKH  

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 512/NCCK-TCHC ngày 22/05/2009 của Viện Nghiên cứu Cơ khí về việc xem xét miễn thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng hóa nhập khẩu phục vụ nghiên cứu khoa học. Về vấn đề này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 24/02/2009 Tổng cục Hải quan đã có Quyết định số 348/QĐ-TCHQ về việc miễn thuế nhập khẩu hàng phục vụ nghiên cứu khoa học thuộc tờ khai số 866/NK/KD/KV1 do Viện Nghiên cứu cơ khí nhập khẩu. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng căn cứ quy định về thuế GTGT tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế GTGT để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Viện Nghiên cứu cơ khí
(Số 4 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội);
- Lưu: VT, KTTT (3).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG   
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3505/TCHQ-KTTT về việc nhập khẩu thiết bị phục vụ nghiên cứu khoa học do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.000

DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.129.123