Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3502/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3502/TCHQ-PC

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005

Kính gửi Cục Hải Quan Thành Phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2712/HQTP-TMXK ngày 22/08/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xin gia hạn về thời hạn ra Quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Tín, địa chỉ: 75/12 Gò Dầu, quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh, do Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III lập tại biên bản vi phạm hành chính về hải quan số 296/BB-HCI ngày 21/07/2005, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 56 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính, Điều 9, 21 Nghị định 134/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002, căn cứ vào hồ sơ vụ việc và đề nghị của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh nêu tại công văn trên, Tổng cục Hải quan đồng ý gia hạn thời hạn ra Quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Tín là 30 ngày, kể từ ngày 01/09/2005.

Trong thời gian được gia hạn, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc trên theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3502/TCHQ-PC ngày 31/08/2005 về việc xin gia hạn về thời hạn ra Quyết định xử phạt đối với hành vi vi phạm của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Kim Tín do Bộ tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.649

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!