Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 35/TCHQ-KTTT ngày 02/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 118/2003/TT-BTC

Số hiệu: 35/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 02/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 35/TCHQ-KTTT
V/v triển khai thực hiện Thông tư 118/2003/TT/BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 1 năm 2004

 

Kính gửi: Cục trưởng cục hải quan các tỉnh, thành phố

Để bảo đảm việc triển khai thực hiện Nghị định 60/2002/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ; Thông tư 118/2003/TT-BTC ngày 8 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính; Quyết định 1723/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 22 tháng 12 năm 2003, Quyết định số 1774/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 29 tháng 12 năm 2003, Quyết định số 1895/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai ngay các công việc sau:

1. Tại các Cục hải quan tỉnh, thành phố, liên tỉnh có tổ chức Phòng giá tính thuế phải thành lập tổ tư vấn. Đối với các Cục hải quan tỉnh, thành phố không có tổ chức Phòng giá tính thuế thì Cục trưởng căn cứ vào lực lượng hàng hoá nhập khẩu, tình hình nhân sự tại mỗi đơn vị để quyết định thành lập tổ tư vấn hoặc thiết lập đường dây điện thoại nóng, nhằm mục đích hỗ trợ người khai hải quan trong việc khai báo và xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Nghị định và Thông tư. Cục trưởng Cục hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm xây dựng Quy chế hoạt động cho tổ chức tư vấn và quy định nhân sự của tổ tư vấn.

2. Về hệ thống thông tin dữ liệu giá GTT22: đối với các đơn vị đã được cài đặt và hướng dẫn sử dụng, yêu cầu tổ chức bố trí máy móc thiết bị, đường truyền, kiểm tra hoạt động của hệ thống. Tổ chức cập nhật tờ khai hàng hoá nhập khẩu và tờ khai trị giá và các thông tin khác có liên quan vào hệ thống và truyền về Tổng cục Hải quan theo đúng quy định tại Quyết định 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Tổng cục Hải quan. Đối với các Cục hải quan chưa được cài đặt hệ thống GTT22 yêu cầu mở sổ cập nhật thông tin theo phương pháp thủ công.

3. Tổ chức các khoá tập huấn tuyên truyền cho doanh nghiệp về Thông tư 118/2003/TT/BTC, Tờ khai trị giá và hướng dẫn khai báo để doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Niêm yết công khai các văn bản: Nghị định 60/2002/NĐ-CP , Thông tư 118/2003/TT/BTC, Quyết định 173/TCHQ/QĐ-KTTT tại các địa điểm làm thủ tục hải quan.

Tổ chức tập huấn Nghị định 60/2002/NĐ-CP , Thông tư 118/2003/TT-BTC , Quyết định 1723/TCHQ/QĐ/KTTT, Quyết định 17774/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 29 tháng 12 năm 2003, Quyết định 1795/TCHQ/QĐ/KTTT ngày 31 tháng 12 năm 2003 của cán bộ hải quan.

4. Cấp phát tờ khai trị giá tính thuế cho người khai hải quan:

- Mẫu HQ/2003-TGTT thực hiện quản lý và cấp phát theo quy định hiện hành về quản lý ấn chỉ.

- Đối với các mẫu: Phụ lục tờ khai trị giá (HQ/2003-PLTG) và các mẫu PP2, PP3, PP4, PP6: photo và cấp phát một lần cho doanh nghiệp làm thủ tục hải quan trên địa bàn.

5. Tiến hành rà soát bố trí cán bộ, xác định quy trình nghiệp vụ trị giá phù hợp tình hình thực tế đơn vị, đảm bảo quản lý chặt chẽ, tránh ách tắc, không kéo dài thời gian không quan.

6. Trong thời gian đầu thực hiện Thông tư 118/2003/TT/BTC, hệ thống thông tin còn thiếu do vậy yêu cầu Lãnh đạo các Cục hải quan tỉnh, thành phố, Chi cục hải quan cửa khẩu cán bộ công chức hải quan tăng cường các biện pháp nghiệm vụ để xác định các đối tượng nghi vấn gian lận để chuyển tới các bộ phận nghiệp vụ liên quan tiến hành xử lý ngay nhằm ngăn chặn hiện tượng gian lân thương mại qua giá gia tăng đột biến.

Cục trưởng Cục hải quan các tỉnh thành phố quán triệt và tổ chức triển khai ngay các công việc trên đây, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc yêu cầu báo cáo về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế nhập khẩu).

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 35/TCHQ-KTTT ngày 02/01/2004 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Thông tư 118/2003/TT-BTC

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132