Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3496/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3496/TCHQ-KTTT
V/v: vướng mắc thanh khoản thuế
nguyên liệu NK để sản xuất hàng xuất khẩu.

Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2005 

 

  Kính gửi

: - Nhà Máy thuốc lá Thăng Long
  (235 Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội)
 - Cục Hải quan Hà Giang

Trả lời công văn số 401/TLTL-TCKT ngày 3/8/2005 của Nhà máy thuốc lá Thăng Long đề nghị giải quyết vướng mắc về chứng từ thanh toán và thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Về chứng từ thanh toán:

Theo quy định tại Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: thì doanh nghiệp phải xuất trình chứng từ thanh toán cho các lô hàng xuất khẩu khi đề nghị xét hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

Trường hợp của Nhà máy thuốc lá Thăng Long ủy thác cho Công ty XNK thuốc lá nhập khẩu nguyên liệu, sau khi sản xuất bán lại thành phẩm cho Công ty XNK thuốc lá để Công ty XNK tìm thị trường xuất khẩu. Do vậy khi làm thủ tục hoàn thuế (không thu thuế) nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nếu Nhà máy thuốc lá Thăng Long xuất trình văn bản của Công ty XNK thuốc lá xác nhận chứng từ thanh toán cung cấp cho Nhà máy TL Thăng Long là chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu của Nhà máy TL Thăng Long (trong văn bản xác nhận rõ số tiền thanh toán và số lượng sản phẩm của Nhà máy TL Thăng Long xuất khẩu tương ứng) thì chấp nhận là chứng từ hợp lệ để xét hoàn thuế (không thu thuế). Giám đốc Công ty XNK thuốc lá chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác nhận này.

2) Về thời hạn nộp thuế:

Ngày 28/7/2005 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2990/TCHQ-PC hướng dẫn xử phạt chậm nộp hồ sơ hoàn thuế. Theo hướng dẫn tại công văn này thì các trường hợp hoàn thuế (trừ nhập nguyên liệu dưới hình thức nhập SXXK) chậm nộp hồ sơ hoàn thuế theo thời hạn quy định thì Cục Hải quan địa phương vẫn tiến hành xem xét hoàn thuế cho doanh nghiệp, đồng thời nhắc nhở các doanh nghiệp vi phạm thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế phải chấp hành đúng thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế cho các lô hàng tiếp theo.

Tổng cục Hải quan thông báo để Nhà máy thuốc lá Thăng Long, Cục Hải quan Hà Giang biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;
- Lưu: VT(2), KTTT (3).

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3496/TCHQ-KTTT ngày 31/08/2005 của Tổng cục Hải quan về chứng từ thanh toán và thời hạn nộp hồ sơ hoàn thuế nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!