Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3493/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị đối với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3493/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 16/06/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 3493/TCHQ-KTTT
V/v: thuế NK máy móc, thiết bị đối với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài.

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 159/TB-BTC ngày 27/5/2009 của Bộ Tài chính về việc thông báo xử lý các vướng mắc về chính sách thuế đối với doanh nghiệp bảo hiểm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư, thì: Hoạt động đầu tư đặc thù quy định trong pháp luật chuyên ngành thì thực hiện theo quy định chuyên ngành của pháp luật đó.

Căn cứ quy định trên, thì Giấy phép thành lập và hoạt động được Bộ Tài chính cấp cho các doanh nghiệp bảo hiểm có vồn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành được coi là Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực đặc thù quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 1 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP nêu trên.

Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động được Bộ Tài chính cấp cho các doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các văn bản hướng dẫn thi hành, đối chiếu với lĩnh vực ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục I (Danh mục A và B), địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Nghị định này, thì được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị để tạo tài sản cố định theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ. Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm hướng dẫn doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài nộp hồ sơ hải quan để làm thủ tục đăng ký Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định tại Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3493/TCHQ-KTTT về việc thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị đối với doanh nghiệp bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.021

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178