Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 349/BNN-CB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hồ Xuân Hùng
Ngày ban hành: 11/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 349/BNN-CB
V/v: quản lý chất lượng muối nhập khẩu năm 2011

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Năm 2010, diện tích sản xuất muối toàn quốc đạt 15.106 ha, tăng 4,35% so với năm 2009. Do thời tiết thuận lợi nên sản lượng muối đạt cao, gần 1,2 triệu tấn, tăng 48% so với năm 2009, trong đó muối sản xuất thủ công đạt 931.931 tấn; muối sản xuất công nghiệp đạt 254.596 tấn, dẫn đến việc tiêu thụ muối thủ công gặp khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống của người dân sản xuất muối. Trước tình hình đó, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 27/4/2010 về việc điều hành nhập khẩu muối năm 2010. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Tài chính tăng cường kiểm soát việc nhập khẩu muối, tạo điều kiện tiêu thụ muối sản xuất trong nước. Ngày 20/5/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 23/2010/TT-BCT quy định việc nhập khẩu muối; Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 1871/QĐ-BNN-CB ngày 05/7/2010 quy định tạm thời thủ tục xác nhận chất lượng muối nhập khẩu nhằm quản lý việc nhập khẩu muối. Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã có một số văn bản hướng dẫn thủ tục nhập khẩu muối. Kết quả đã hạn chế được nhiều việc nhập khẩu muối, làm cho giá muối dần ổn định và giảm bớt một phần khó khăn cho người dân sản xuất muối, ổn định thị trường muối trong nước.

Hiện nay lượng muối còn tồn đọng trong diêm dân và một số doanh nghiệp sản xuất hơn 220.000 tấn. Hơn nữa, các tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã bước vào vụ sản xuất năm 2011. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4156/VPCP-KTTH ngày 17/6/2010 về chính sách đối với mặt hàng muối; số 9523/VPCP-KTTH ngày 30/12/2010 về điều hành nhập khẩu hàng hóa theo hạn ngạch thuế quan của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương đã họp bàn giải pháp thực hiện điều hành nhập khẩu muối năm 2011 nhằm đảm bảo lợi ích của người dân sản xuất muối, đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp sử dụng muối làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp, y tế. Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép thực hiện việc điều hành nhập khẩu muối năm 2011 như sau:

1. Tiếp tục áp dụng hàng rào kỹ thuật thông qua việc xác nhận chất lượng muối nhập khẩu

2. Để tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp thực hiện quy định về nhập khẩu và xác nhận chất lượng muối nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính phối hợp xây dựng và sớm ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định chất lượng muối, thủ tục nhập khẩu năm 2011.

Kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương; Tài chính (để p/h);
- Lưu: VT, CB;

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 349/BNN-CB về quản lý chất lượng muối nhập khẩu ngày 11/02/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.834

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.53.185