Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3487/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3487/TCHQ-GSQL
V/v: Thành lập kho ngoại quan
Tại Cát Lái-TP Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

- Công ty V – TRAC HOLDINGS LIMITED
(Địa chỉ: 162 Pasteur, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản không số đề ngày 04/08/2005 cua Công ty V-TRAC HOLDINGS LIMITED về việc thành lập kho ngoại quan tại khu công nghiệp Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 29, 30 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31/12/2001 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Hải quan thì doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có giấy phép đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp và trong giấy phép đầu tư qui định doanh nghiệp có chức năng kinh doanh kho bãi, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu thì được phép thành lập kho ngoại quan. Địa điểm xin thành lập kho ngoại quan phải có vị trí nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, các cửa khẩu quốc tế.

Về hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan bao gồm: Đơn xin thành lập kho ngoại quan, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sơ đồ thiết kế khu vực kho bãi thể hiện rõ đường ranh giới ngăn cách với bên ngoài, vị trí các kho hàng, hệ thống đường vận chuyển nội bộ, hệ thống phòng cháy, nổ, bảo vệ, văn phòng kho và nơi làm việc của Hải quan.

Công ty gửi hồ sơ xin thành lập kho ngoại quan đến Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để kiểm tra, khảo sát thực tế, nếu đủ điều kiện theo qui định, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan để xem xét ra quyết định cấp Giấy phép thành lập kho ngoại quan.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn một số nội dung cơ bản về thủ tục thành lập kho ngoại quan, đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh
- Lưu VT, GSQL (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3487/TCHQ-GSQL ngày 30/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thành lập kho ngoại quan tại khu công nghiệp Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.794

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!