Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3486/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3486/TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế Nhà ga T1

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Tổng Công ty Thành An
(141 Hồ Đắc Di – Nam Đồng - Đống Đa – Hà Nội)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 1062/KTĐN ngày 25/7/2005 của Tổng Công ty Thành An về việc giải quyết tồn đọng thuế nhập khẩu Dự án Nhà ga T1, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng Công ty Thành An - Bộ Quốc phòng hiện có nợ thuế tại Cục Hải quan Hà Nội theo 02 tờ khai số 512/NKD-NB ngày 23/2/2001; 1162/NKD-NB ngày 12/4/2002 (số tiền: 800.125.000 đồng). Đây là, số nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ xây dựng công trình Nhà ga T1 – Sân bay Nội Bài.

Căn cứ công văn số 427/CP-KTTH ngày 24/4/1999 của Chính phủ về việc xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với vật tư thiết bị nhập khẩu xây dựng Nhà ga T1 Nội Bài.

Căn cứ công văn 10215TC/TCT ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính về việc thuế nhập khẩu, GTGT dự án Nhà ga T1.

Căn cứ công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Chính phủ về việc chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Trong thời gian chờ giải quyết thủ tục ghi thu, ghi chi, để tạo thuận lợi cho hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Tổng công ty Thành An được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/12/2005, với điều kiện các lô hàng mới phát sinh phải đủ điều kiện nhập khẩu, không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác; đồng thời không để phát sinh nợ mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty Thành An biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (4b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3486/TCHQ-KTTT ngày 30/08/2005 của Tổng tục Hải quan về việc giải quyết tồn đọng thuế nhập khẩu Dự án Nhà ga T1

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.384

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.46
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!