Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3485TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3485TCHQ-KTTT
V/v: giải tỏa cưỡng chế

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: -

- Công ty cổ phần cơ điện lạnh
(364 Cộng hòa – Q.Tân Bình – TP. Hồ Chí Minh)
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trả lời công văn số 506/Ree-05 ngày 10 tháng 08 năm 2005 của Công ty cổ phần cơ điện lạnh về việc tạm giải tỏa cưỡng chế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần cơ điện lạnh (MST: 0300741143) hiện có nợ thuế nhập khẩu tại Cục Hải quan Hà Nội số tiền: 9.022.235.000 đồng. Đây là, số nợ thuế của các lô hàng nhập khẩu phục vụ xây dựng công trình Nhà ga T1 – Sân bay Nội Bài.

Căn cứ công văn số 427/CP – KTTH ngày 24/4/1999 của Chính phủ v/v xử lý thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với vật tư thiết bị nhập khẩu xây dựng Nhà ga T1 Nội Bài.

Căn cứ công văn 10215TC/TCT ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính v/v thuế nhập khẩu, GTGT dự án Nhà ga T1.

Căn cứ công văn 652/CP-KTTH ngày 12/7/2000 của Chính phủ về việc chưa áp dụng các biện pháp cưỡng chế.

Để tránh ách tắc trong hoạt động XNK của Công ty, Tổng cục Hải quan đồng ý để Công ty được làm thủ tục XNK hàng hóa đến 31/12/2005, với điều kiện Công ty không có nợ thuế quá hạn của các lô hàng khác; đồng thời không để phát sinh nợ mới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần cơ điện lạnh biết và liên hệ với Cục Hải quan nơi mở tờ khai để được giải quyết. Trong quá trình xử lý nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn tiếp.

 

 

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu VP, KTTT (4b)
  


 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3485TCHQ-KTTT ngày 30/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc tạm giải tỏa cưỡng chế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.467

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!