Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3484/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 30/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3484/TCHQ-KTTT
V/v: thuế nhập khẩu hàng
đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2005

Kính gửi:

- Vụ Kế hoạch đầu tư - Bộ Thương mại
- Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của một số Công ty Liên doanh vốn đầu tư nước ngoài về việc xin miễn thuế nhập khẩu trang thiết bị cho phòng khách sạn gồm: đệm, ruột gối, tấm phủ giường, chăn (mền), ga trải giường, áo bọc chăn, áo bao gối, áo bọc đệm… nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với Quý cơ quan; cụ thể như sau:

Theo quy định tại Điểm 1, Phần b, Mục II, Phục lục II Danh mục các nhóm trang thiết bị của các doanh nghiệp khách sạn chỉ được miễn thuế một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế ban hành kèm theo Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, thì: Trang thiết bị phòng khách sạn và trang trí nội thất (giường, tủ, bàn, điện thoại) được miễn thuế nhập khẩu một lần, không áp dụng cho trường hợp thay thế, để tạo tài sản cố định. Như vậy, quy định này không nêu cụ thể các mặt hàng như: Đệm, gối, chăn, ga trải giường, tấm phủ giường, áo bọc đệm, áo bọc chăn, áo bọc gối được miễn thuế nhập khẩu một lần để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp, do vậy cơ quan Hải quan không có cơ sở để giải quyết thủ tục cho miễn thuế nhập khẩu. Tổng cục Hải quan cho rằng, tuy trong phụ lục không nêu cụ thể các mặt hàng đi theo giường nêu trên nhưng thuộc nhóm trang thiết bị phòng khách sạn và trang trí nội thất, vì vậy cũng được miễn thuế nhập khẩu một lần.

Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến vào vấn đề nêu trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất, đúng quy định. Xin nhận lại ý kiến vào ngày 8 tháng 9 năm 2005.

Cám ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, KTTT (4)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3484/TCHQ-KTTT ngày 30/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu hàng đầu tư nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.735

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.83.154
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!