Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3476/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế đối với hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất

Số hiệu: 3476/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3476/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn nộp thuế đối với
hàng tạm nhập – tái xuất

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 679/HQLS-NV ngày 10/7/2006 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn V/v thời hạn nộp thuế đối với hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Theo hướng dẫn tại Điểm 2.2.2, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính thì: đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất thời hạn nộp thuế là 15 ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất (áp dụng cho cả trường hợp được phép gia hạn). Như vậy, theo quy định tại Khoản 2, Điều 12, Chương III, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ, thì hàng tạm nhập, tái xuất được lưu tại Việt Nam không quá 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tạm nhập, thời hạn nộp thuế là 135 (một trăm ba mươi lăm) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hàng tạm nhập. Trường hợp được Cục Hải quan tỉnh, thành phố gia hạn thời hạn tạm nhập, thì thời hạn nộp thuế tính cả ngày được phép gia hạn.

2- Theo hướng dẫn tại Điểm 2.2.3, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất là mặt hàng tiêu dùng, thì thời hạn nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2.2.2, Mục III, Phần C Thông tư số 113/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để T/h);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3476/TCHQ-KTTT ngày 03/08/2006 của Tổng cục Hải quan về việc thời hạn nộp thuế đối với hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập - xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.303

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195