Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Số hiệu: 3472/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 03/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3472/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý nợ thuế

Hà Nội, ngày 03 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi:

DNTN Khải Hưng
(Châu Khê - Từ Sơn - Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 02/CVVM ngày 03/07/2006 của DNTN Khải Hưng về thời gian ân hạn nộp thuế. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số liệu trên mạng quản lý rủi ro, đến ngày 28/07/2006 DNTN Khải Hưng đã từng nợ thuế quá 90 ngày tờ khai 4806/NKD ngày 24/11/2005 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu nghị - Lạng Sơn.

Qua xem xét hồ sơ do Doanh nghiệp xuất trình, Doanh nghiệp đã nộp thuế cho tờ khai 4806/NKD nêu trên tại Giấy nộp tiền vào NSNN bằng tiền mặt số 0016471 ngày 23/12/2005. Do vậy, tờ khai 4806 nêu trên của doanh nghiệp đã nộp thuế đúng hạn và không phát sinh nợ thuế quá 90 ngày.

Căn cứ Điểm 2.1 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, về tiêu chí nợ thuế thì công ty không để nợ thuế quá 90 ngày.

Cục Hải quan Lạng Sơn căn cứ công văn 2396/TCHQ-KTTT ngày 02/6/2006 của Tổng cục Hải quan và hồ sơ do doanh nghiệp xuất trình, nếu tờ khai trên doanh nghiệp không có phát sinh nợ thuế thì xác nhận và gửi về Tổng cục Hải quan để xóa khỏi danh sách tờ khai đã từng nợ thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để DNTN Khải Hưng được biết và liên hệ với Cục Hải quan Lạng Sơn để được xem xét giải quyết cụ thể./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- CHQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3472/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc thời gian ân hạn nộp thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.196
DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.59.63