Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 3459TCHQ/GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3459TCHQ/GSQL
V/v: Ủy thác nhập khẩu
của doanh nghiệp ĐTNN.

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi:

 

Công ty TNHH Công nghệ cao về thiết bị Y tế SHIMADZU Việt Nam
(87 Lương Định Của - Đống Đa - Hà Nội)


Trả lời công văn số SV ME-05PR22/V ngày 22/08/2005 của Công ty đề nghị được làm thủ tục nhập khẩu ủy thác cho Cục Y tế - Bộ Công an lô hàng gồm 08 máy siêu âm chuẩn đoán số hóa đen trắng có in ảnh - đồng bộ (loại có bánh xe đẩy) phục vụ cho công tác, chiến đấu trong ngành Công an, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để hạn chế tổn thất cho Công ty về chi phí lưu kho, bãi, kịp thời giao máy móc, thiết bị cho Cục Y tế Bộ Công an để phục vụ công tác chiến đấu trong ngành Công an, Tổng cục Hải quan đồng ý để công ty được làm thủ tục hải quan đối với lô hàng nhập khẩu ủy thác cho Cục Y tế - Bộ Công an theo giấy phép nhập khẩu số 275/TM-XNK ngày 14/07/TM-XNK ngày 14/07/2005 của Bộ Thương mại.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty biết và thực hiện./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;  
- Cục Y tế TCHC - Bộ Công an

- Cục HQ Hải Phòng (để thực hiện)

- Lưu VT, GSQL (02)  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Đặng Thị Bình An 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3459TCHQ/GSQL ngày 29/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc ủy thác nhập khẩu của doanh nghiệp ĐTNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.701

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.172.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!