Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3454/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 29/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3454/TCHQ-KTTT
V/v: báo cáo số liệu tài sản
di chuyển, chuyển nhượng

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xử lý thuế đối với các trường hợp tài sản di chuyển của Việt Kiều hồi hương (xe ôtô, xe gắn máy, Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố rà soát hồ sơ nhập khẩu từ đầu năm 2004 đến hết tháng 8 năm 2005 và phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tại địa phương để tập hợp thông tin, báo cáo cụ thể một số nội dung sau:

1. Số lượng xe ôtô, xe gắn máy là tài sản di chuyển của người Việt Nam ở nước ngoài được phép về định cư ở Việt Nam nhập khẩu được miễn thuế;

2. Số lượng xe đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng, truy thu thuế;

3. Số lượng ôtô, xe máy đang thực hiện thủ tục chuyển nhượng xin được miễn thuế.

Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) trước ngày 5/9/2005.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3454/TCHQ-KTTT ngày 29/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo số liệu tài sản di chuyển, chuyển nhượng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.441

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!