Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3452/TC/TCHQ về việc di chuyển và thành lập Điểm thông quan nội địa (ICD) do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 3452/TC/TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 25/03/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 3452/TC/TCHQ
V/v di chuyển và thành lập Điểm thông quan nội địa (ICD)

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2005

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Bộ Tài chính nhận được công văn số 534/UB-KT ngày 7/2/2005 của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc di chuyển Điểm thông quan nội địa (ICD) tại phía Đông TP. Hà Nội và thành lập thêm Điểm thông quan nội địa (ICD) tại phía Tây TP. Hà Nội. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về việc di chuyển Điểm thông quan nội địa (ICD) tại phía Đông thành phố: Vấn đề này, Bộ Tài chính đã có ý kiến tại công văn số 15409/TC/TCHQ ngày 28/12/2004 gửi Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội.

2. Về việc thành lập thêm Điểm thông quan nội địa (ICD) tại phía Tây thành phố:

Hiện nay, tại địa bàn TP. Hà Nội ngoài Điểm thông quan nội địa (ICD) Gia Thuỵ, huyện Gia Lâm, theo đề nghị của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội, Bộ Tài chính đã có quyết định thành lập 03 Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu (01 Địa điểm tại Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, 01 Địa điểm tại số 78 Bạch Đằng, Hai Bà Trưng và 01 Địa điểm tại xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm), mặc dù, chế độ quản lý hải quan đối với Điểm thông quan nội địa (ICD) và Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu về cơ bản là giống nhau. Bộ Tài chính đồng ý với chủ trương của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội về việc qui hoạch phát triển Điểm thông quan nội địa (ICD) tại phía Tây thành phố để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn TP. Hà Nội. Tuy nhiên, việc cho phép nâng cấp Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu Mỹ Đình thành Điểm thông quan nội địa (ICD) Mỹ Đình theo đề nghị của Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội có liên quan đến qui hoạch chung về cảng nội địa trong phạm vi cả nước cũng như từng khu vực cần có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải.

Bộ Tài chính trả lời để Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội được biết để làm các thủ tục thành lập Điểm thông báo nội địa (ICD) Mỹ Đình./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (để phối hợp)
- Lưu VP(HC, TH), TCHQ (VT, GSQL)

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3452/TC/TCHQ về việc di chuyển và thành lập Điểm thông quan nội địa (ICD) do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.793
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163