Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3450/TCHQ-TXNK năm 2012 xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 3450/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 10/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3450/TCHQ-TXNK
V/v xác định trị giá tính thuế

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan Bình Dương.

Tống cục Hải quan nhận được Công văn số 1312/HQBD-TXNK ngày 01/6/2012 của Cục Hải quan Bình Dương vướng mắc về việc tính thuế nhập khẩu đối với hàng hóa máy móc, thiết bị tạm nhập – tái xuất của Công ty Poster Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ thì máy móc, thiết bị tạm nhập-tái xuất không thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

- Căn cứ khoản 9 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì: Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (trừ trường họp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dưng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan hoặc tiếp tục xuất khẩu ra nước ngoài) sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số tiền thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị còn lại của máy móc, thiết bị tính theo thời gian sử dụng và lưu lại tại Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ, Thông tư số 205/2010/TT–BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp nhập khẩu theo hình thức tạm nhập - tái xuất để sản xuất sản phẩm tại Việt Nam thì khi tạm nhập máy móc, thiết bị Công ty Poster Việt Nam phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định. Nếu không phải trường hợp đi thuê thì khi tái xuất sẽ được hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của máy móc, thiết bị. Yêu cầu Cục Hải quan Bình Dương làm việc trục tiếp và đề nghị Công ty Poster Việt Nam xuất trình và cung cấp các chứng từ, tài liệu hợp pháp về trị giá mua từ người cung cấp máy móc thiết bị (Công ty Apple Inc; Công ty Poster Nhật Bản); giá trị máy móc, thiết bị của Công ty App1e Inc chỉ định Công ty Poster Việt Nam sử dụng; tỷ lệ % tổng giá trị máy móc thiếtt bị của Công ty Apple Inc so với tổng sô vốn đầu tư cho Công ty Poster Việt Nam để khai báo trị giá và tính thuế đối với máy móc, thiết bị tạm nhập theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bình Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK –Giá (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3450/TCHQ-TXNK năm 2012 xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.737
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.36.60