Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3441 TCT/DNNN ngày 21/10/2004 của Tổng cục thuế về việc thanh toán hàng XK

Số hiệu: 3441TCT/DNNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Thị Cúc
Ngày ban hành: 21/10/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3441 TCT/DNNN
V/v thanh toán hàng XK

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2004

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

 

Trả lời công văn số 1163/CTBN-QLDN ngày 13/9/2004 của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh về chứng từ thanh toán đối với hàng hoá xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điểm 1.2d3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi Tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế GTGT thì:

Trường hợp 1: Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ ngân hàng của bên nhập khẩu sang ngân hàng của bên xuất khẩu để thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ cho bên xuất khẩu theo các hình thức thanh toán phù hợp với thoả thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng.

Trường hợp hàng hoá xuất khẩu của Công ty may Đáp Cầu được khách hàng nước ngoài trả trước 30% giá trị hàng bằng tiền mặt, phần còn lại thanh toán qua ngân hàng nhưng khách hàng nước ngoài đã thay số tiền mặt tạm ứng trước bằng hình thức thanh toán qua ngân hàng thì số hàng đã xuất khẩu của Công ty may Đáp Cầu được xác định là đủ Điều kiện về thanh toán qua ngân hàng để khấu từ hoặc hoàn thuế.

Trường hợp 2: Theo trình bày của Cục thuế tỉnh Bắc Ninh, khách hàng nước ngoài đó tiền ngoại tệ lấy từ Khoản tại ngân hàng ở Việt Nam sang tiền mặt Việt Nam để thanh toán hàng gia công xuất khẩu cho Công ty may Đáp Cầu, sau đó Bên nước ngoài đã thanh toán lại bằng hình thức chuyển Khoản từ tài Khoản vãng lai ở Việt Nam cho Công ty may Đáp Cầu, nếu việc thanh toán này được thực hiện từ tài Khoản vãng lai của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam và phù hợp với quy định của ngân hàng thì hàng hoá gia công xuất khẩu của Công ty may Đáp cầu được xác định là đủ Điều kiện về thanh toán qua ngân hàng để khấu từ hoặc hoàn thuế.

Về chứng từ quy định đối với hình thức thanh toán qua ngân hàng và thanh toán từ tài Khoản vãng lai của khách hàng nước ngoài mở tại ngân hàng ở Việt Nam để thanh toán cho hàng xuất khẩu (trên đây) được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1.2d3, Mục III, Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC (nêu trên).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bắc Ninh biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3441 TCT/DNNN ngày 21/10/2004 của Tổng cục thuế về việc thanh toán hàng XK

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.029

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144