Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 344/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về Thủ tục hải quan đối với việc thu gom hàng hóa xuất khẩu (CFS)

Số hiệu: 344/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 15/01/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 344/TCHQ-GSQL
V/v: TTHQ đối với việc thu gom hàng hóa xuất khẩu (CFS)

 

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 3530/HQTP-NV ngày 24/10/2006 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phản ánh vướng mắc đối với việc vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ kho CFS ra cửa khẩu xuất để đóng ghép chung container; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa xuất khẩu gửi kho CFS: Chỉ được vận chuyển hàng hóa xuất khẩu gửi kho CFS từ Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu đến kho CFS (nằm trong nội địa hoặc nằm ngay tại cửa khẩu xuất) và vận chuyển hàng hóa xuất khẩu từ kho CFS đến cửa khẩu xuất; Không được vận chuyển hàng xuất khẩu từ kho CFS này đến kho CFS khác; Không được tách một lô hàng xuất khẩu làm hai phần, một phần đóng vào container tại kho CFS, một phần chuyển đến cửa khẩu xuất để đóng ghép chung container.

2. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho CFS thực hiện theo quy định tại điểm IX, mục 2 và mục 5 phần B Thông tư số 112/2005/TT-BTC; điểm 3, mục I phần B Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 927/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị Hải quan có liên quan để kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động thu gom hàng hóa xuất khẩu (CFS).

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 344/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về Thủ tục hải quan đối với việc thu gom hàng hóa xuất khẩu (CFS)

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.307
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.40