Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3439/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 26/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3439/TCHQ-GSQL
V/v: xác định tính hợp lệ của C/O
mẫu D cấp cho lô hàng vải tol

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Cần Thơ

Trả lời công văn số 797/HQCT-NV ngày 10/08/2005 của Cục Hải quan Cần Thơ về tính hợp lệ của C/O mẫu D, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Hải quan Cần Thơ đã sử dụng kết quả giám định để xác định mã số H.S chính xác cho hàng nhập khẩu là thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan.

Qua xem xét hồ sơ chứng từ kèm theo công văn trên thì lô hàng vải tol nhập theo ba tờ khai được mua bán trực tiếp với doanh nghiệp Thái Lan, được vận chuyển thẳng từ Thái Lan sang Việt Nam và đã được cấp C/O mẫu D xác định xuất xứ của hàng hóa là Thái Lan với hàm lượng nội địa là 67,92%. Căn cứ các quy tắc xuất xứ áp dụng cho sản phẩm dệt, đặc biệt là quy tắc 6, được quy định tại Phụ lục 5 Quy chế xuất xứ CEPT/AFTA ban hành kèm theo Quyết định số 1420/2004/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại, cơ quan Hải quan có thể chấp nhận các C/O mẫu D này. Sự khác biệt về sợi nguyên liệu để dệt vải (sợi polyester và viscose) giữa C/O mẫu D và kết quả giám định không ảnh hưởng đến xuất xứ của hàng hóa. Trong trường hợp này, kết quả giám định là căn cứ để xác định đúng mã số H.S và thuế suất cho hàng hóa nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Cần Thơ biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2 bản).

  

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3439/TCHQ-GSQL ngày 26/08/2005 của Tổng cục Hải quan về tính hợp lệ của C/O mẫu D

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.450

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.64.76
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!