Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3425/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 30/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3425/TM-XNK
V/v nhập khẩu ô tô bơm bê tông của Công ty cổ phần Hải Cường

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2004

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Trả lời công văn số 3226/VPCP-VI ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Công ty cổ phần Hải Cường, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu thời kỳ 2001 - 2005, ô tô bơm bê tông, tay lái nghịch đã chuyển đổi là mặt hàng thuộc Danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu.

Tuy vậy, sau khi nghiên cứu hồ sơ chứng từ nhập khẩu kèm theo công văn mời họp số 144/VPCP-VI ngày 22 tháng 6 năm 2004 và công văn số 3226/VPCP-VI dẫn trên của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thương mại xin có ý kiến về trường hợp cụ thể của doanh nghiệp này như sau:

- Căn cứ Hợp đồng nhập khẩu số 011604 ngày 16 tháng 1 năm 2004 và Phụ lục hợp đồng ký ngày 9 tháng 3 năm 2004 thì Công ty cổ phần Hải Cường đã ký hợp đồng nhập khẩu 06 chiếc ô tô bơm bê tông có tay lái thuận nguyên gốc, đã qua sử dụng, chất lượng 80% - là mặt hàng được phép nhập khẩu theo quy định quản lý hiện hành.

- Việc giao hàng là xe có tay lái nghịch đã chuyển đổi là không đúng nội dung đã thoả thuận trong hợp đồng ký giữa 2 bên. Lỗi giao hàng sai này thuộc về người bán. Việc xác định ô tô có tay lái thuận đã chuyển đổi trước khi nhập khẩu, phải nhờ phương tiện kỹ thuật của cơ quan chức năng thực hiện. Chủ hàng (người mua) và hải quan không thể phát hiện bằng mắt thường. Sau khi kiểm hoá 06 chiếc xe nói trên, cán bộ hải quan đã xác nhận tại Tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 02/NK/KD/CL ngày 1 tháng 4 năm 2004; hàng nhập khẩu là ô tô tay lái thuận, đúng khai báo.

Theo thông lệ thương mại, mặc dù chưa thoả thuận trong hợp đồng, nhưng 2 bên có thể đàm phán lại để xử lý tình huống phát sinh. Thực tế này đã được thừa nhận và hướng dẫn giải quyết tại Tiết d, Điểm 1, Mục 1, Phần E, Thông tư số 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993 và số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ.

- 06 chiếc ô tô bơm bê tông mà Công ty cổ phần Hải Cường nhập khẩu cùng xếp vào nhóm xe chuyên dùng thuộc nhóm 8705 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành, có phạm vi hoạt động tương tự xe cần cẩu (mã số 87051000 cũng thuộc nhóm 8705 dẫn trên). Thực tế, ô tô cần cấu tay lái nghịch (đã được chuyển đổi tay lái trước khi nhập khẩu vào Việt Nam) là mặt hàng được phép nhập khẩu theo quy định tại Điểm 8 Mục II Phục lục số 01 ban hành kèm theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg .

Vì những lý do nêu trên, kết luận doanh nghiệp nhập khẩu hàng sai khai báo và nhập khẩu hàng cấm để xử lý phạt, tịch thu hàng hoá là không sai nhưng chưa thật thỏ đáng. Để tránh thiệt hại cho doanh nghiệp nhập khẩu phương tiện chuyên dùng phục vụ thi công các công trình xây dựng và không gây căng thẳng không đáng có trong quan hệ giữa ta và khách hàng (Nhật Bản) trong điều kiện hai bên còn có thể khắc phục được, Bộ Thương mại đề nghị:

- Thủ tướng Chính phủ xem xét cho phép Công ty cổ phần Hải Cường được nhận 06 chiếc ô tô bơm bê tông để phục vụ sản xuất (căn cứ Điểm 3 Điều 1 Chương I Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg), nếu số xe này đáp ứng các điều kiện quy định hiện hành về an toàn kỹ thuật và chất lượng sử dụng còn lại. Công ty cổ phần Hải Cường đàm phán lại với người bán để yêu cầu bồi hoàn thiệt hại phát sinh do giao hàng sai hợp đồng.

- Trường hợp không được phép nhập khẩu, đề nghị cho phép Công ty cổ phần Hải Cường đàm phán với người bán để tái xuất trả lại 06 chiếc ô tô nói trên. Không xử lý tịch thu số ô tô này vì gây thiệt hại quá lớn cho doanh nghiệp không cố tình vi phạm.

Trên đây là ý kiến tham gia của Bộ Thương mại, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

Trân trọng.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3425/TM-XNK ngày 30/06/2004 ngày 30/06/2004 của Bộ Thương mại về việc nhập khẩu ô tô bơm bê tông của Công ty cổ phần Hải Cường

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.260

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.112.198
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!