Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3423/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 25/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3423/TCHQ-KTTT
V/v: hồ sơ xét miễn thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2005 

 

 Kính gửi:

 

 - Công ty cổ phần bánh kẹo VINABICO
 (436 Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh)
 - Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 01/BTC ngày 09/6/2005 của Công ty Cổ phần bánh kẹo Vinabico đề nghị được sử dụng Bảng định mức tiêu hao nguyên liệu chưa đăng ký với cơ quan Hải quan trong bộ hồ sơ xét miễn thuế hàng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn 9142 TC/TCT ngày 03/9/2003 của Bộ Tài chính về chính sách thuế đối với hàng hóa cung cấp cho “Dự án Bữa trưa học đường”, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty cổ phần bánh kẹo Vinabico được bổ sung bảng định mức tiêu hao nguyên vật liệu chưa đăng ký với cơ quan Hải quan tại thời điểm nhập khẩu đối với các lô hàng nguyên liệu nhập khẩu phục vụ sản xuất hàng hóa cung cấp cho Dự án “Bữa trưa học đường”. Công ty Cổ phần bánh kẹo Vinabico làm cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của tài liệu bổ sung. Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm các thủ tục hoàn thuế theo quy định và thông báo cho cơ quan Thuế địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở để phối hợp thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần bánh kẹo Vinabico biết, phối hợp với Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện.’

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (4).

  

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3423/TCHQ-KTTT ngày 25/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc sử dụng Bảng định mức tiêu hao nguyên liệu chưa đăng ký với cơ quan Hải quan

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.847

DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!