Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3415/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3415/TCHQ-KTTT
V/v xử lý đề nghị miễn phạt chậm nộp.

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2005 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 2404/HQTP-NV ngày 26/7/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc xử lý tiền phạt chậm nộp của Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để có cơ sở xem xét giải quyết miễn tiền phạt chậm nộp thuế nhập khẩu của Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990 nhận thầu thi công công trình hệ thống camera quan sát của Công an thành phố Hồ Chí Minh, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xác định:

- Nếu trong giá thầu lô hàng camera quan sát an ninh của Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990 đã bao gồm thuế thì Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990 phải nộp thuế và phạt chậm nộp nếu chậm nộp theo thông báo thuế của cơ quan hải quan.

- Nếu trong giá thầu chưa bao gồm thuế thì Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990 chỉ là đơn vị nộp thay cho Công an thành phố Hồ Chí Minh do đó nguồn nộp thuế được trích từ Ngân sách địa phương. Về nguyên tắc vẫn phải nộp phạt chậm nộp. Nếu thuộc trường hợp này, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tập hợp hồ sơ báo cáo Tổng cục để báo cáo Bộ xem xét xử lý.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết, thực hiện.


 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3415/TCHQ-KTTT ngày 24/08/2005 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý tiền phạt chậm nộp của Công ty sản xuất kinh doanh và dịch vụ 990

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.332

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!