Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3411/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý miễn thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử nhập khẩu tạo tài sản cố định

Số hiệu: 3411/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 01/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3411/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý thuế NK dự án đầu tư nước ngoài  

Hà nội, ngày 01 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

 Trả lời công văn số 2204/HQTP-NV ngày 04/7/2006 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn xử lý miễn thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử nhập khẩu tạo tài sản cố định; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 02/6/2006, Bộ Tài chính có công văn số 6848/BTC-CST trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thương mại, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh về thuế nhập khẩu trang thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định của dự án ưu đãi đầu tư. Theo đó, đối với các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày 01/1/2006 (cơ chế cũ) thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định nhưng chưa nhập khẩu hoặc mới nhập khẩu một phần thì cho miễn thuế nhập khẩu phần còn lại theo đúng quy định ưu đãi thuế tại Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền cấp. Các trường hợp hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư từ ngày 01/1/2006 (cơ chế mới), thì đối tượng nộp thuế tự xác định và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai chính xác, trung thực các mặt hàng thuộc diện được miễn thuế khi đăng ký tờ khai hải quan.

Theo nguyên tắc trên, thì trường hợp của Công ty KOTOBUKI, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy phép đầu tư số 753/GPĐTC1 ngày 16/1/2004 (trước ngày 01/1/2006); Do vậy, được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Điều 57, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh được biết./.

 

 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 
 

 
Đặng Thị Bình An

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3411/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn xử lý miễn thuế nhập khẩu máy trò chơi điện tử nhập khẩu tạo tài sản cố định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.230.148.211