Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3406/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/08/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3406/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu D giáp lưng của Singapore

Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2005

Kính gửi: Cục Hải quan Khánh Hòa

Phúc đáp công văn số 477/HQKH-NV ngày 04/08/2005 của Cục Hải quan Khánh Hòa về xác minh C/O giáp lưng do Singapore cấp cho lô hàng máy Điều hòa nhiệt độ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

C/O mẫu D giáp lưng đã được thống nhất thực hiện giữa các nước ASEAN trong khuôn khổ Hiệp định CEPT. Hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu D giáp lưng phù hợp với quy định tại Điều 10(b) Mục D Phụ lục 2 Quyết định số 1420/QĐ-BTM ngày 04/10/2004 của Bộ Thương mại được chấp nhận áp dụng thuế suất ưu đãi CEPT/AFTA.

Chữ ký trên C/O mẫu D số 683405 kèm theo công văn trên nằm trong danh sách mẫu chữ ký của những người có thẩm quyền ký C/O mẫu D của Singapore mà Tổng cục Hải quan đã sao gửi Cục Hải quan các địa phương theo công văn số 2245/TCHQ-VP ngày 20/05/2005 (tên người ký là Lim Mui Gek Patricia).

Đề nghị Cục Hải quan Khánh Hòa nghiên cứu các văn bản qui định trên, đối chiếu với trường hợp cụ thể của lô hàng máy Điều hòa nhiệt độ nhập khẩu theo tờ khai số 285/NK/KD/NT ngày 28/07/2005 để xem xét chấp nhận C/O.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Khánh Hòa biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (2bản)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình AnVăn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3406/TCHQ-GSQL ngày 23/08/2005 của Tổng cục Hải quan về xác minh C/O giáp lưng do Singapore cấp cho lô hàng máy điều hòa nhiệt độ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.185

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!